2016-09/stvf.png 2016-09/stor.png

Våra tjänster

Vi är ett företag som jobbar med högtrycksspolning och inspektion utav rör våra tjänster är följande.

Fastighetsspolning

Vi utför högtryckspolning i alla sorters rör: Från avloppsrensning i små handfat, dusch, toa, köksavlopp, stammar i fastigheten, till spolning av stora rör ute i gatuavloppen. Allt efter våra kunders önskemål. Rätt metod i rätt ordning Vad… Läs mer

Klottersanering

Vi kan klottersanera på i stort sett vilket underlag som helst. Metoderna vi använder beror på vilken färg klottraren använt samt vilket underlag som är nedklottrat. Exempel på metoder vi använder är; rengöring med svamp, högtryckstvätt med eller ut… Läs mer

Rotskärning och fräsning

Att ha stopp i rören är aldrig roligt. Skulle det dessutom vara rötter och rotsystem som är orsaken kan ledningen i värst fall brytas sönder med översvämning som följd. Vi erbjuder två liknande tjänster som utan tvivlel kommer råda bot på dina probl… Läs mer

Taktvätt

Börjar taket bli mossigt och trist? Vi högtryckstvättar taket med ställbart tryck och med hetvatten, allt för att vara så skonsam som möjligt för dina plattor. Taket blir fritt från mossa, alger lav och smuts. Vi tvättar alla typer av tak t. ex… Läs mer

Slamsugning

Vi slamsuger uppsamlingsbrunnar, rännstensbrunnar, grävda vattenbrunnar, fettavskiljare, oljeavskiljare, septiktankar, slutna tankar m.m. Kort sagt – vi kan nästan suga allt som går att suga. Vi har även fordon som är utrustade för Farligt go… Läs mer

Besiktning av oljeavskiljare

Oljeavskiljare används vid de verksamheter där de förekommer olja, bensin och andra vätskor. Oljeavskiljaren förhindrar att förorenat vatten kommer ut i dagvattnet eller avloppsnätet. Utsläpp kan orsaka stora skador i sjöar/vattendrag och på djur oc… Läs mer

Rörinspektion

Vanliga fel på ledningar är skarvförskjutningar, synliga gummiringar, avlagringar, hål, sprickor, rötter, sättningar eller föremål i ledningarna. För att kunna sätta in rätt åtgärder direkt – så filmar vi rören och beslutar därefter om hur vi g… Läs mer

Grävsugning/Torrsugning

Fördelar med en grävsug Extra lång 12m slangarm, ingen extra grävmaskin krävs för att hålla slangen. Maskinen och slangarmen kan fjärrmanövreras och köras av en och samma person. 10″ (250mm) slang för högre sugkapacitet och grövre mass… Läs mer

Relining

Vi utför uppdrag till bland annat bostadsrättsföreningar, kommuner, företag, försäkringsbolag och privatpersoner. När du anlitar oss kan du känna dig trygg och säker, vi utlovar nämligen alltid toppkvalité och hög effektivitet på vårt arbete. Självk… Läs mer

Fastighetsservice

Utvändig fastighetsservice Vår utvändiga fastighetsservice består av tillsyn & skötsel av yttertak, skärmtak, fasader, loftgångar, takluckor, fönster, kupoler och entréer. Vi rensar och rengör stup- och hängrännor, samt funktionskontrollera… Läs mer

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå