2016-09/stvf.png 2016-09/stor.png

Certifieringsprocess

Under 2015 påbörjades vårt arbete mot att bli ISO certifierade enligt ISO 9001/14001 och OHSAS 14001

Arbetet fortlöper och vår certieringsprocess kommer att ske under 2016 , och då till dem nya föreskrifterna ISO 9001:2015 och 14001:2015

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå