2016-09/stvf.png 2016-09/stor.png

Besiktning av oljeavskiljare

Oljeavskiljare används vid de verksamheter där de förekommer olja, bensin och andra vätskor. Oljeavskiljaren förhindrar att förorenat vatten kommer ut i dagvattnet eller avloppsnätet. Utsläpp kan orsaka stora skador i sjöar/vattendrag och på djur och växter i dessa miljöer.

Verksamheter där oljeavskiljare krävs:

  • Bensinstationer/fordonstvätt
  • Trafikbelastande ytor ex. garage, parkeringsplatser, spolplattor.
  • Industrier som hanterar oljor eller oljeindränkta produkter ex. verkstäder/bilskrotare.
  • Industrier med kondensvatten från kompressorer.

För att oljeavskiljaren ska fungera behöver den tömmas och underhållas med regelbundna kontroller. Vi kan hjälpa er med provtagning, tömning, rengöring samt besiktning. Vi är auktoriserade för besiktning enligt Svensk Standard EN 858.

Avfall från tömning av oljeavskiljare klassas som farligt avfall och speciella regler och dokument krävs. Vi hjälper er med all hantering och godkända dokument.

JiMa Högtryck är auktoriserade för besiktning utav Oljeavskiljare samt medlemmar i STOR – Sveriges Tankrengörings och Saneringsföretags Riksförbund

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå