2016-09/stvf.png 2016-09/stor.png

Grävsugning/Torrsugning

Fördelar med en grävsug

 • Extra lång 12m slangarm, ingen extra grävmaskin krävs för att hålla slangen. Maskinen och slangarmen kan fjärrmanövreras och köras av en och samma person.
 • 10″ (250mm) slang för högre sugkapacitet och grövre massor.
 • Tanken rymmer 9m³ och kan sidotippas i t.ex. en separat container, utan att grävsugen behöver förflyttas.
 • Inbyggd luftkompressor gör att man enkelt kan ansluta pneumatisk utrustning, som t.ex. luftlansar för att luckra upp jorden.
 • Vattentank på 1m³ och inbyggd högtryckstvätt.
 • Maximalt luftflöde på 36000m³/h, dvs. ca 5 gånger högre än vanliga torrsugsfordon.
 • Klarar även våta massor och slam – en bil som klarar alla typer av arbeten.

Till mindre grävarbeten brukar det uppskattas till en femtioprocentig besparing mot traditionell grävmaskin.

Några av sakerna vi enkelt suger upp och transporterar bort

 • Singel från tak
 • Trossbotten, husgrunder m.m.
 • Torra material såsom lecagrus, torv, sand och säd
 • Makadam, kutterspån och isolering
 • Aska
 • Slam i avfallsbassänger

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå