2016-09/stvf.png 2016-09/stor.png

Rörinspektion

Vanliga fel på ledningar är skarvförskjutningar, synliga gummiringar, avlagringar, hål, sprickor, rötter, sättningar eller föremål i ledningarna.

För att kunna sätta in rätt åtgärder direkt – så filmar vi rören och beslutar därefter om hur vi går vidare, detta minimerar risken för att man förvärrar skadan eller till och med orsakar nya.

JiMa Högtryck har kameror som täcker rördimensioner från 30 till 1000 mm.
I en del fall krävs rengöring/spolning av rören innan filmning sker, vi kan presentera en helhetslösning till dig vid kontakt.
JiMa Högtryck är auktoriserad Rörinspektör enligt STVF – Sveriges TV-inspektionsföretag.

Denna utrustning kan även användas till annat är avloppsrör, överallt där du behöver se långt in i rör kan vi bistå med hjälp, till exempel i ventilationstrummor eller andra trånga utrymmen.

Vi har även utrustning för att kunna utföra ledningssökning.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå