2016-09/stvf.png 2016-09/stor.png

Relining

Vi utför uppdrag till bland annat bostadsrättsföreningar, kommuner, företag, försäkringsbolag och privatpersoner. När du anlitar oss kan du känna dig trygg och säker, vi utlovar nämligen alltid toppkvalité och hög effektivitet på vårt arbete. Självklart erbjuder vi kontinuerligt underhåll o jour. Kunden är det viktigaste vi har och vi nöjer oss bara med långsiktiga relationer.

Olika type av relining

Strumprelining i byggnad

Skippa det traditionella stambytet där slitna rör byts ut mot helt nya. Idag finns det flera olika alternativ där rören istället renoveras invändigt med olika material och metoder. Du slipper därmed omfattande ingrepp där väggar och golv rivs upp och eventuella hyresgäster kan tryggt och säkert bo kvar i sin bostad under renoveringen.

Strumprelining i mark

Här handlar det i första hand om grövre VA-ledningar i kommunala ledningsnät, men även om servisledningar som ansluter enskilda fastigheter till vatten- och avloppsnät. Då ledningar ofta är förlagda under gator och vägar vill man gärna undvika schaktning. På så vis slipper trafik, närboende och butiker att påverkas på ett negativt sätt.

Sprayrelining

Den här metoden används för renovering av avlopps- och vattenrör. Sprayrelining utförs genom att belägga de befintliga rören invändigt med material som har en hög vidhäftningsförmåga, som till exempel epoxi och polyester. Ett roterande munstycke sprayar sedan ut beläggningsmaterialet i ledningen. Det här är en metod som använts i många år inom till exempel olje- och kärnkraftsindustrin.

Strumpinfodring

Strumptekniken är en reliningmetod som innebär att man skjuter in en form av strumpa, indränkt i epoxi eller annat plastmaterial i rörsystemet. Därefter låter man strumpan härdas under tryck. Strumpmetoden lämpar sig vid all invändig renovering i fastigheter, samlingsledningar, huvudledningar, servisledningar och dagvattenledningar.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå