2016-09/stvf.png 2016-09/stor.png

Rotskärning och fräsning

Att ha stopp i rören är aldrig roligt. Skulle det dessutom vara rötter och rotsystem som är orsaken kan ledningen i värst fall brytas sönder med översvämning som följd. Vi erbjuder två liknande tjänster som utan tvivlel kommer råda bot på dina problem. Detta brukar kombineras med filmning för att konstatera vilket av verktygen vi ska använda.

Rotskärning

Vid en rotskärning rensar vi ditt system från rötter med en kombination av mekaniska verktyg och vatten. Efter att skärhuvudet rensat den angripna ledningen spolas rotresterna bort och kvar blir ett rent och fint ledningsnät. Nedan kan ni se ett kort klipp när vi utför rotskärning.

Fräsning

Skulle stoppet bestå av hårdare material som fogmassa, betong eller flytspackel kan vi istället utföra en fräsning. Arbetsmetoden är den samma som vid rotskärning men vi använder oss av andra verktyg.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå