2016-09/stvf.png 2016-09/stor.png

Slamsugning

Vi slamsuger uppsamlingsbrunnar, rännstensbrunnar, grävda vattenbrunnar, fettavskiljare, oljeavskiljare, septiktankar, slutna tankar m.m.

Kort sagt – vi kan nästan suga allt som går att suga.
Vi har även fordon som är utrustade för Farligt gods/ADR

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå